1. februar 2018

Vurdering og indkøb af digitale læremidler

Indkøb og formidling af digitale læringsressourcer er én af opgaverne i det pædagogiske læringscenter. Få opbygget viden om digitale læremidlers læringspotentiale, og bliv dermed i stand til at foretage kvalificerede valg ved indkøb af digitale læremidler.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
28. februar 2018

Rytmesammenspil med hele klasser

Lær, hvordan du laver rytmisk sammenspil på kort tid ud fra tre grundregler: at hele klassen skal aktiveres, at der skal musik i rummet på kort tid, og at det skal lyde godt. Vi spiller svingende groovemusik af blandt andre Michael Jackson og Earth, Wind & Fire – og der bliver danset og improviseret.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
5. marts 2018

Håndværk og design - viden, inspiration og udførelse

Kom og få ny inspiration og idéer til nye materialer og nye måder at rammesætte opgaver på, så du bliver i stand til at udvikle, planlægge og gennemføre kvalificerede forløb inden for rammerne af faget håndværk og design.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
13. marts 2018

Differentiering i engelskundervisningen

Engelsklærere har ofte differentieringsudfordringer. Planlægning, gennemførelse og evaluering af engelsktimerne bliver ofte ikke så differentieret, som vi kunne ønske os. Hvordan kan vi gøre alle elever dygtigere hver dag? Kan elevernes forskellige faglige niveauer være en styrke for læringen? Kurset foregår på engelsk.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
14. marts 2018

Brug drama i din undervisning

Hvordan kombinerer vi elevernes fantasi med et dramatisk forløb til brug i fagene? På dette kursus får du viden om og færdigheder i at formulere narrative fortællinger og etablere scenarier med elever. Vi diskuterer desuden de didaktiske og metodiske vinkler, vi har inddraget i forløbet.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
19. marts 2018

Yoga i udskolingen

Yoga er én blandt flere metoder til at skabe arbejdsro og energi for de ofte stressede elever i udskolingen, hvor klasseledelse har nye udfordringer. Du får bud på, hvordan du kan anvende yoga i undervisningen, både som korte og længerevarende forløb, og hvordan du kan ”skrue på energiknapperne”.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
2. maj 2018

Multimodal børnelitteratur på mellemtrinnet - med digitale værktøjer

Multimodal børnelitteratur har et stort potentiale i litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Få indblik i de unikke muligheder for analyse og fortolkning med brug af digitale værktøjer, afprøv udvalgte værktøjsapps til iPad, og få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
2. maj 2018

Læringsmål i løb, spring og kast

Kurset tager afsæt i atletik som leg, atletik som grundform og atletik som sport. Der vil blive givet eksempler på atletik som kropserfaring, sundhed og præstation. Der vil blive inddraget digitale hjælpemidler i form af videooptagelse og screencast til brug for bevægelsesanalyse, fejlretning og feedback m.v.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider