2. februar 2017

Styrk sproget på tværs af børnehaveklassens kompetenceområder

Sproglig leg og træning går hånd i hånd i alle aktiviteter og kompetenceområder i børnehaveklassen. Få viden og idéer til, hvordan du arbejder med de yngste elevers sproglige kompetencer på en ny og sjov måde.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
2. februar 2017

It og medier i dansk 1.-4. klasse

It og medier i dansk - 1.– 4. klasse It og medier er en del af danskfagets indhold og metoder i Fælles Mål, men hvordan anvender vi de centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og kommunikation i indskolingens danskundervisning? Du får både inspiration og hands-on i forhold til din konkrete praksis.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
2. februar 2017

It og medier i dansk 5.-9. klasse

It og medier i dansk - 5. – 9. klasse It og medier er en del af danskfagets indhold og metoder i Fælles Mål, men hvordan anvender vi de centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og kommunikation i danskundervisningen? Du får både inspiration og hands-on i forhold til din konkrete praksis.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
8. februar 2017

Læsning på flere sprog

Vi sætter fokus på vores ideer om materialer i arbejdet med tosprogede.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
20. februar 2017

Fra idé til handling - Innovation i undervisningen

Innovation og entreprenørskab er et krav i Nye Fælles Mål og metode og øvelser kan med fordel implementeres i alle fag. Innovation og entreprenørskab handler om at udvikle og styrke en række kompetencer hos eleverne. Disse kompetencer skal bla. sikre, at eleverne bliver fagligt kreative, omstillingsparate, problemløsende, nysgerrige, reflekterende, samarbejdende, og at de tør tage chancer og afprøve det uprøvede.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
21. februar 2017

Inklusion af tosprogede i skolen

Få på 3 eftermiddage nogle grundlæggende forudsætninger for at modtage tosprogede børn i skolen. I løbet af de kommende år sluses mange tosprogede elever ud på skolerne på Bornholm efter at have været i asyl- og modtageklasser. Det stiller lærerne over for nogle krav til at rumme disse børn i en normalundervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
22. februar 2017

Kreativ skrivning

Lær at lave kreative og lærerige skriveøvelser af Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt Larsen, der selv er børnebogsforfattere og har flere års erfaring med at holde skrivekurser for børn og unge. Nicole og Bjarke gennemgår øvelser, der træner sproglige og litterære greb på en sjov måde, så det ikke føles som endnu en ”skoletime”.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
27. februar 2017

Fra Helgi Daner til Vendertogterne

Lad forfatter Josefine Ottesen føre dig ind i det historiske univers i hendes roman Helgi Daner, og få en ekstra dimension på romanen fra en kirkehistorisk synsvinkel ved lektor Jens Aage Poulsen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
28. februar 2017

Yoga og mindfulness i skolen - grundlæggende

Mange børn er ukoncentrerede, stressede og overstimulerede, og de har brug for ikke at være online. Yoga og mindfulness er i denne sammenhæng et godt redskab til at fremme ro og koncentration og dermed forbedre indlæringen. Kom og få idéer til at formidle yoga og mindfulness for børn!

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider