24. januar 2017

Mindfulness for 7-12 årige

Oplægget vil inspirere til at arbejde videre med børn og unges udvikling af deres medfødte kompetencer, så som brug af åndedræt, blive kropsbevidste, udtrykke følelser m.m., hvilket er med til at styrke deres koncentration og at finde roen i sig selv.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
24. januar 2017

Cafémøde om PLC - Skab fagprofessionelle fællesskaber - København

CFU Bornholm har i samarbejde med Bornholms Kommune og UVM gennemført et udviklingsprojekt med det formål at skabe et netværk for læringsvejlederne som forum for videndeling omkring læremidler og læring – et fagprofessionelt fællesskab. Få inspiration til at styrke jeres eget PLC ved at udvikle lokale netværk.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
26. januar 2017

Flydende læsning i praksis

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning med respons, har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
1. februar 2017

iPads i dansk i indskolingen

iPad’en har et stort potentiale i indskolingens danskundervisning. Den kan højne elevernes danskfaglige kompetencer og motivation. På kurset bliver du klædt på til at inddrage apps og e-bøger i undervisningen, så det reelt gør en forskel. Du vil få inspiration til konkrete aktiviteter og forløb.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
1. februar 2017

Pædagogisk Café: Sansemotorik

Den sansemotoriske udikling begynder allerede i fostertilværelsen

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm

Sider