Antal viste aktiviteter: 
132
21. august 2018

Prøve med selvvalgt problemstilling i historie

Klar, parat, prøve med selvvalgt problemstilling i historie fra relevante emner/temaer, tekstopgivelser, problemstilling(er) og lærerstillede spørgsmål.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. august 2018

Future Classroom Lab -teknologiunderstøttede læringszoner som en del af skolen

Få inspiration i UCC''''''''s Future Classroom Lab til at udvikle og arbejde med teknologiunderstøttede læringszoner. På forløbets tre workshops vil du få mulighed for at udvikle og gentænke pædagogisk og didaktisk reflekterede tilgange til læringsrum, læreprocesser, innovation, det 21. århundredes kompetencer og den allernyeste teknologi.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. august 2018

Netværksmøde for læringsvejledere

Det tætte samarbejde mellem folkebiblioteket og PLC i forhold til det fælles bibliotekssystem og materialeforsyning er en ny og spændende udfordring. Læringscentret har stadig en helt central rolle i skolen både som organisering og som fysisk rum. På netværksmøderne er der mulighed for i samarbejde med kolleger at kvalificere arbejdet på læringscentret.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
24. august 2018

Yoga og mindfulness i skolen - kursus 1 - DUBLET

Ukoncentrerede, stressede og overstimulerede børn er en stadig større udfordring. Børnene har brug for også at være offline, hvis de skal kunne agere i en social kontekst. Yoga og mindfulness er i denne sammenhæng gode redskaber til at fremme ro og koncentration og dermed forbedre indlæringen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. august 2018

De journalistiske genrer - i undervisningen og til prøverne

De journalistiske genrer er stærkt repræsenteret ved afgangsprøven, men hvad skal vi forlange af eleverne, når skrivning i disse genrer er et professionelt anliggende, som kræver flere års uddannelse? Bliv klædt på til at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne får greb om og forståelse for disse tekster.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. august 2018

LEGO MINDSTORMS i undervisningen

LEGO MINDSTORMS giver mulighed for at bygge og udvikle programmerbare robotter og bruges bl.a. i First LEGO League – et tværfagligt teknologiprojekt for børn og unge i alderen 10-16 år. På disse tre workshops får du teknisk indsigt og inspiration til at anvende LEGO MINDSTORMS i din undervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Bliv klædt på til hurtigt og sikkert at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning i din klasse. Hør om, hvordan du kan inddrage læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse til danskfaget.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Introduktion til skrivekampagnen "Og jeg mener det" for udskolingen

I ugerne 40-41 afholdes årets skrivekampagne ”Og jeg mener det!” for udskolingen. Kampagnen har fokus på opinionstekster, som titlen antyder. Kom og få et brush up på opinionsgenren og få gode fif til skrivekampagnen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
29. august 2018

Sind kurze schriftliche Aufgaben sinnvoller als lange Aufsätze?

Boost dine elevers skriftlige kompetencer ved at lade dem skrive kort, relevant og hyppigt som en del af tyskundervisningen. På dette kursus får du bl.a. inspiration til at inddrage forskellige analoge og digitale teksttyper i arbejdet med skrivning på tysk og til at give dine elever løbende, målrettet feedback.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
29. august 2018

De journalistiske genrer - i undervisningen og til prøverne - DUBLET

De journalistiske genrer er stærkt repræsenteret ved afgangsprøven, men hvad skal vi forlange af eleverne, når skrivning i disse genrer er et professionelt anliggende, som kræver flere års uddannelse? Bliv klædt på til at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne får greb om og forståelse for disse tekster.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
31. august 2018

Læs! Læs! Læs!

Få konkret inspiration til, hvordan du tilrettelægger og gennemfører en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, - lyst og e-engagement, og få en update på nye, gode titler, der kan kvalificere deres fortolkningskompetence.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
4. september 2018

Klædt på til den skriftlige prøve med adgang til internettet

Den skriftlige prøve i 9. klasse er blevet ændret markant med bl.a. nye krav til søgning på nettet og layout. Bliv klædt godt på til at forberede dine elever bedst muligt på prøven. Vi sætter både fokus på forberedelse af tekstens indhold, genrer, fremstillingsformer og sprog samt på tekstens layout.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København

Sider