Antal viste aktiviteter: 
138
16. januar 2018

Kurzfilme im Deutschunterricht

Film er et fantastisk medie og giver mange muligheder i tyskundervisningen. Men ofte kan det være svært at arbejde med spillefilm, da tiden ikke rækker til det. På dette kursus vil Jacob Chammon, skoleleder og lærebogsforfatter, introducere deltagerne til forskellige kortfilm, der med stor succes kan bruges i undervisningen på både begynder- og fortsætterniveauet.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
16. januar 2018

Erfinderisch? Innovation im Deutschunterricht

"Erfindungsland Deutschland" - og de mange opfindelser, der i tidernes løb er født i Tyskland - er udgangspunktet for dette korte kursus, der handler om at bringe kreativitet og innovativ innovation ind i tysktimerne.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
18. januar 2018

Musik og bevægelse i børnehaveklassen

Hvilken musik er god at bevæge og udtrykke sig til og spiller godt sammen med billedkunst og drama? På dette kursus får du stof til mange timer med eleverne og et bredt repertoire med forskellige musikgenrer – lige til at bruge i undervisningen og ved optrædener på skolen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
18. januar 2018

Ler- idé, materiale og teknik

Lerets egenskaber gør det meget anvendeligt til både hurtigt skitsearbejde og større billedarbejder. På kurset får du opgaveidéer til at igangsætte børns billedarbejde med ler og andre plastiske materialer.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
18. januar 2018

Skab overskud i din klasseledelse med Ugeskemarevolutionen

UgeskemaRevolutionen er en helt ny måde at organisere undervisningen på, så det er muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt for jer at skabe en skole med overskud til alle.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
18. januar 2018

Matematik for flersprogede elever

De fleste elever oplever udfordringer, når det handler om sproget i matematik. Elever med dansk som andetsprog er særlig udfordrede. Det er derfor vigtigt, at læreren er tydelig og stilladserende i sin tilgang til arbejdet med den sproglige dimension i matematikundervisningen. Dette kursus fokuserer på denne form for kommunikation med eleverne.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. januar 2018

Klar til at knække læsekoden

Førlæsningens sproglige opmærksomhed har stor betydning for børns muligheder for at bryde læsekoden og dermed for hele deres senere læseudvikling og lyst til at læse og skrive. På kurset præsenteres en metode, hvor eleverne får sproglig opmærksomhed bl.a. ved at lytte efter lyde og bruge de mundmotoriske sanseindtryk.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
24. januar 2018

iPads i dansk i indskolingen - så det rykker fagligt DUBLET

iPad’en som værktøj har et stort potentiale. Den kan øge elevernes motivation og deres danskfaglige kompetencer, men den skal bruges rigtigt. Bliv klædt på til at inddrage apps og e-bøger i danskundervisningen, så det reelt gør en forskel, og få inspiration til konkrete aktiviteter og forløb.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
24. januar 2018

Flydende læsning i praksis DUBLET

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning med respons, har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen. forfatter.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
25. januar 2018

Flydende læsning i praksis

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning med respons, har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen. forfatter.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
31. januar 2018

iPads i dansk i indskolingen - så det rykker fagligt

iPad’en som værktøj har et stort potentiale. Den kan øge elevernes motivation og deres danskfaglige kompetencer, men den skal bruges rigtigt. Bliv klædt på til at inddrage apps og e-bøger i danskundervisningen, så det reelt gør en forskel, og få inspiration til konkrete aktiviteter og forløb.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København

Sider