Antal viste aktiviteter: 
173
20. august 2018

Turboforløb for elever i skriftspoglige vanskeligheder

Få inspiration til tilrettelæggelse af korte, intensive forløb for en mindre gruppe elever i skriftsproglige vanskeligheder. I kurset indgår idéer til kortlægning af elevernes vanskeligheder og forslag til konkret indhold i turboforløb med fokus på forskellige aspekter af læse/skriveprocessen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
20. august 2018

Positiv psykologi i skolen

Lær at bruge metoder fra positiv psykologi i din hverdag. Bliv bedre til at fokusere på dine og andres styrker frem for at fokusere på problemer. Få konkrete værktøjer til at sætte fokus på styrker og trivsel. Og bliv bedre til at glæde dig og skabe positive relationer til andre.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
20. august 2018

Minecraft i undervisningen

Minecraft er en intuitiv spilverden, hvor eleverne selv er med til at definere og bygge deres spilrum. Der er masser af fagligt læringspotentiale, både i de humanistiske og de naturfaglige fag, og der er god mulighed for at være en målrettet og kreativ producent. Få teknisk viden og praktisk erfaring med Minecraft på disse tre workshops.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
21. august 2018

Prøve med selvvalgt problemstilling i historie

Klar, parat, prøve med selvvalgt problemstilling i historie fra relevante emner/temaer, tekstopgivelser, problemstilling(er) og lærerstillede spørgsmål.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. august 2018

Future Classroom Lab -teknologiunderstøttede læringszoner som en del af skolen

Få inspiration i UCC''s Future Classroom Lab til at udvikle og arbejde med teknologiunderstøttede læringszoner. På forløbets tre workshops vil du få mulighed for at udvikle og gentænke pædagogisk og didaktisk reflekterede tilgange til læringsrum, læreprocesser, innovation, det 21. århundredes kompetencer og den allernyeste teknologi.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. august 2018

Netværksmøde for læringsvejledere

Det tætte samarbejde mellem folkebiblioteket og PLC i forhold til det fælles bibliotekssystem og materialeforsyning er en ny og spændende udfordring. Læringscentret har stadig en helt central rolle i skolen både som organisering og som fysisk rum. På netværksmøderne er der mulighed for i samarbejde med kolleger at kvalificere arbejdet på læringscentret.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
27. august 2018

De journalistiske genrer - i undervisningen og til prøverne

De journalistiske genrer er stærkt repræsenteret ved afgangsprøven, men hvad skal vi forlange af eleverne, når skrivning i disse genrer er et professionelt anliggende, som kræver flere års uddannelse? Bliv klædt på til at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne får greb om og forståelse for disse tekster.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. august 2018

Så kom dog ud! Undersøgelser i naturen med systematisk dataindsamling

Naturen lægger op til masser af spændende undersøgelser. Med dataindsamling får eleverne indsigt i naturen omkring sig, så de kan tage stilling til naturvidenskabelige problemstillinger. Tag med fagfæller ud i naturen, og få idéer til, hvordan du får naturen ind i din undervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. august 2018

LEGO MINDSTORMS i undervisningen

LEGO MINDSTORMS giver mulighed for at bygge og udvikle programmerbare robotter og bruges bl.a. i First LEGO League – et tværfagligt teknologiprojekt for børn og unge i alderen 10-16 år. På disse tre workshops får du teknisk indsigt og inspiration til at anvende LEGO MINDSTORMS i din undervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Samarbejde med andre lande gennem eTwinning

Giv dine elever autentiske oplevelser med at skrive, chatte, tegne og tale med andre elever fra hele Europa, og styrk både dine og dine elevers interkulturelle kompetencer. På kurset får du en indføring i eTwinningportalen og dens muligheder, så du kan etablere et netværk af europæiske samarbejdspartnere.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Bliv klædt på til hurtigt og sikkert at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning i din klasse. Hør om, hvordan du kan inddrage læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse til danskfaget.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Introduktion til skrivekampagnen "Og jeg mener det" for udskolingen

I ugerne 40-41 afholdes årets skrivekampagne ”Og jeg mener det!” for udskolingen. Kampagnen har fokus på opinionstekster, som titlen antyder. Kom og få et brush up på opinionsgenren og få gode fif til skrivekampagnen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm

Sider