27. februar 2017

Fra Helgi Daner til Vendertogterne

Lad forfatter Josefine Ottesen føre dig ind i det historiske univers i hendes roman Helgi Daner, og få en ekstra dimension på romanen fra en kirkehistorisk synsvinkel ved lektor Jens Aage Poulsen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
28. februar 2017

Yoga og mindfulness i skolen - grundlæggende

Mange børn er ukoncentrerede, stressede og overstimulerede, og de har brug for ikke at være online. Yoga og mindfulness er i denne sammenhæng et godt redskab til at fremme ro og koncentration og dermed forbedre indlæringen. Kom og få idéer til at formidle yoga og mindfulness for børn!

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
28. februar 2017

Mundtlige prøveoplæg i matematik

Hvorfor er det vigtigt med en tydelig problemstilling i prøveoplæggene til mundtlig matematik? Dette og andre relevante spørgsmål vil blive taget op på dette kursus, hvor du også får mulighed for at udarbejde prøveoplæg.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
2. marts 2017

It og medier i dansk - på mellemtrinnet

It og medier er en del af danskfagets indhold og metoder i Fælles Mål, men hvordan anvender vi de centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og kommunikation i mellemtrinnets danskundervisning? Du får både inspiration og hands-on i forhold til din konkrete praksis.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
6. marts 2017

Vurdering og indkøb af digitale læremidler

Indkøb og formidling af digitale læringsressourcer er en af opgaverne i det pædagogiske læringscenter. Få opbygget viden om digitale læremidlers læringspotentiale, og bliv i stand til at foretage kvalificerede valg ved indkøb af digitale læremidler på baggrund af denne viden.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
10. marts 2017

Introduktion til mentaliseringsbegrebet

Center for Mentalisering står bag mentaliseringsguiden. Kom og hør om mentaliseringsbegrebet og dets anvendelse i praksis. Et virksomt begreb der omhandler forestillingsevne og udfordringerne ved at kunne se sig selv udefra og andre indefra og dermed bl.a. lykkes med sociale relationer.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
14. marts 2017

Basiskursus i anvendelse af robusthedsprogrammet

Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når det er svært – individuelt og kollektivt. Robusthedsprogrammet indeholder inspiration, viden og værktøjer, gode historier og små spil om mentalisering og hvordan man kan træne det. Robusthed.dk er et videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Programmet er web-baseret og findes frit tilgængeligt på www.robusthed.dk . Komiteen for sundhedsoplysning, der står bag programmet, samarbejder med flere andre kommuner om at uddanne instruktører.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
15. marts 2017

Hovedværkslæsning - i udskolingen

Oplev, hvordan du kan gøre hovedværkslæsningen vedkommende for eleverne i de ældste klasser, og få inspiration til, hvordan du kan inddrage nye værker og nye metoder i danskundervisningen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
15. marts 2017

Digital børnelitteratur

Bliv præsenteret for spændende eksempler på digital multimodal børnelitteratur, og få indblik i de kreative muligheder for at analysere og fortolke dem ved hjælp af værktøjsapps på iPad. Få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter, og lær også at låne e-bøger i klassesæt på mitCFU.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider