Antal viste aktiviteter: 
46
26. september 2018

Samspil i danskfaglige kompetencer

Kom og få inspiration til gode veje til folkeskolens prøver uden stress og med fordybelse.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
26. september 2018

Liv i tekstarbejdet

Læs, skriv og tal om korte tekster. Ideer til nuanceret og spændende undervisning i og med korte tekster som fx kortprosa, lyrik og kortfilm.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
27. september 2018

Bedre elevtekster

Bliv introduceret til kvalificeret og nuanceret arbejde med skriftlighed og skriveproces på mellemtrinnet.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
27. september 2018

Netværksmøde for tysklærere

Deltag i et tyskfagligt netværk med kolleger fra egen og andre skoler. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. I netværket har du mulighed for at dele viden og erfaringer med dine kolleger.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
3. oktober 2018

TI-Nspire CAS i udskolingen

Hvordan kan du hjælpe elever i overbygningen med at anvende matematikprogrammet TI-Nspire CAS? TI-Nspire CAS - er programmet hvor der arbejdes med forskellige matematiske repræsentationer i samme program. Programmet har mange matematikværksteder, der hver for sig fokuserer på en speciel matematisk repræsentation: bl.a. Tre regneværksteder, og tre tegneværksteder.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
4. oktober 2018

Konspirationsteorier, Fake News og ømtålelige emner

Konspirationsteorier, fake news og ømtålelige emner er aktuelle og politiserede indholdsområder og derfor ofte noget, der interesserer eleverne. Samtidig er det indholdsområder med et stort potentiale i forhold til at styrke elevernes empatiske såvel som kritisk-analytiske evner. Det kan dog ofte være udfordrende eller ligefrem problematisk at inddrage disse områder i undervisningen. Dette kursus handler om, hvordan man griber det an på en hensigtsmæssig og lærerig måde, og hvordan arbejdet med konspirationsteorier, fake news og ømtålelige emner meningsfuldt knyttes til kompetenceområderne Kildearbejde og Historiebrug.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
4. oktober 2018

Kildekritik og kildearbejdsdidaktik

Kildearbejde er med Fælles Mål blevet et kompetenceområde fra 3. til 9. klasse. Kildearbejde er et kompetenceområde, som skal beherskes med folkeskolens brug af det udvidede kildebegreb. Kildekritik har traditionelt været et færdighedsområde inden for historie, som traditionelt set først udforskes med eleverne i udskolingen, men kurset lægger op til at klæde lærere på til at arbejde med kilder fra første dag, hvor 3. klasses elever møder faget, så de styrkes i deres oplevelse af, at historie vedrører dem.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
9. oktober 2018

Netværksmøde for praktiklærere i skolen

Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og Københavns Professionshøjskole afd. Bornholm.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
11. oktober 2018

TI-Nspire CAS for mellemtrinnet

Oplev hvordan TI-Nspire CAS på PC anvendes til løsning af matematiske problemer, og afprøv, hvordan opgaver løst i ”Geogebra” kan løses i TI-Nspire CAS TI-Nspire CAS, er programmet, hvor der arbejdes med forskellige matematiske repræsentationer i samme program. Programmet har mange matematikværksteder, der hver for sig fokuserer på en speciel matematisk repræsentation: bl.a. Tre regneværksteder, og tre tegneværksteder. TI-Nspire CAS programmet er tilgængeligt/installeret på alle elevcomputere i BRK.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
23. oktober 2018

Studietur til Future Classroom Lab på Campus Carlsberg

Kom på rundvisning i Future Classroom Lab, hvor vi vil præsentere jer for, hvordan vi udforsker og udvikler fremtidens læringsrum. I år med fokus på fagene.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
31. oktober 2018

Netværksmøde for PLC-vejledere

Vær med til at sætte dagsordenen for læringscentrets funktioner på Bornholm og sikre videndeling og gensidig inspiration med fokus på vejledning og læringsmiljøer.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm

Sider