Antal viste aktiviteter: 
77
22. marts 2018

Eleven som producent i dansk - indskolingen

Forskning viser, at elever lærer mest, hvis de selv er aktive producenter i læreprocessen, men hvordan organiserer man en sådan undervisning, og hvad kan den indeholde?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
10. april 2018

Idrætsundervisning i boldbasis og boldspil

I idrætsundervisningen skal eleverne have kendskab til forskellige idrætsmodeller, så de selv kan skabe boldbasisøvelser og færdige spil, men de skal også kunne ændre i eksisterende spil, så spillet passer til aktørerne. Boldspildsduge vil være et didaktisk redskab for læreren til planlægningen af undervisningen, men bestemt også til aktiv brug i timerne.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
12. april 2018

Netværksmøde for dansklærere i indskolingen

Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med læringsmålstyret undervisning med it og medier. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
17. april 2018

Leg og lær med robotter

Leg og lær med robotter! Hvordan kan du arbejde med robotter og simpel programmering i din undervisning? Hvordan lærer vi eleverne, at robotter er noget, de selv kan styre?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
24. april 2018

Netværksmøde for engelsklærere

Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget set i lyset af det videre arbejde med læringsmålstyret undervisning med it og medier. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
25. april 2018

Yoga i indskolingen

Yoga-øvelser kan hjælpe på klassens trivsel og støtte en inkluderende pædagogisk praksis med udfordrede børn

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
26. april 2018

Flydende læsning i praksis

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning med respons, har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
17. maj 2018

Strategier i matematik - for de yngste

Hvad er vigtigt for eleverne at lære i matematik i børnehaveklassen og i 1. klasse? Hvilken betydning får det, hvis matematikken tager udgangspunkt i elevernes verden i stedet for den formelle matematik i bøgerne? Kurset lægger op til konkret arbejde med særligt fokus på strategier i matematik.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
22. maj 2018

Multimodal børnelitteratur på mellemtrinnet - med digitale værktøjer

Multimodal børnelitteratur har et stort potentiale i litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Få indblik i de unikke muligheder for analyse og fortolkning med brug af digitale værktøjer, afprøv udvalgte værktøjsapps til iPad, og få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
29. maj 2018

Evaluering af FP9 i skriftlig dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor samt en anden censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm

Sider