Antal viste aktiviteter: 
2
4. oktober 2018

Konspirationsteorier, Fake News og ømtålelige emner

Konspirationsteorier, fake news og ømtålelige emner er aktuelle og politiserede indholdsområder og derfor ofte noget, der interesserer eleverne. Samtidig er det indholdsområder med et stort potentiale i forhold til at styrke elevernes empatiske såvel som kritisk-analytiske evner. Det kan dog ofte være udfordrende eller ligefrem problematisk at inddrage disse områder i undervisningen. Dette kursus handler om, hvordan man griber det an på en hensigtsmæssig og lærerig måde, og hvordan arbejdet med konspirationsteorier, fake news og ømtålelige emner meningsfuldt knyttes til kompetenceområderne Kildearbejde og Historiebrug.

Type: 

  • CFU-kurser
  • Kurser

Sted: 

  • Bornholm
4. oktober 2018

Kildekritik og kildearbejdsdidaktik

Kildearbejde er med Fælles Mål blevet et kompetenceområde fra 3. til 9. klasse. Kildearbejde er et kompetenceområde, som skal beherskes med folkeskolens brug af det udvidede kildebegreb. Kildekritik har traditionelt været et færdighedsområde inden for historie, som traditionelt set først udforskes med eleverne i udskolingen, men kurset lægger op til at klæde lærere på til at arbejde med kilder fra første dag, hvor 3. klasses elever møder faget, så de styrkes i deres oplevelse af, at historie vedrører dem.

Type: 

  • CFU-kurser
  • Kurser

Sted: 

  • Bornholm