Antal viste aktiviteter: 
42
11. april 2018

Matematiklærerens dag 2018

Matematik - et kompetencegivende og kreativt fag Kom og oplev en dag, hvor vi udfolder matematikfaget og du får nogle redskaber og ideer til, hvordan du kan arbejde med fagets formål og de matematiske kompetencer i undervisningen. Hvis vi ser på, hvad der kræves af eleverne fremadrettet, er det tydeligt, at kompetencer er et af nøglebegreberne. I matematikfaget skal vi sigte efter de matematiske...

Type: 

 • Konferencer
17. maj 2018

Strategier i matematik - for de yngste

Hvad er vigtigt for eleverne at lære i matematik i børnehaveklassen og i 1. klasse? Hvilken betydning får det, hvis matematikken tager udgangspunkt i elevernes verden i stedet for den formelle matematik i bøgerne? Kurset lægger op til konkret arbejde med særligt fokus på strategier i matematik.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
31. maj 2018

Evaluering af FP9 i matematik

Det er ikke længere matematiklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
5. september 2018

Modellering - kreativ matematik i anvendelse

Med modelleringskompetencen har matematik i anvendelse fået tilføjet flere dimensioner, der gør området mere kreativt og udfordrende. Bliv præsenteret for Modelleringsspiralen – en model for arbejdet med modellering. Spiralen omfatter nu også estimering, der som emne ofte bliver overset.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
6. september 2018

Modellering - kreativ matematik i anvendelse - DUBLET

Med modelleringskompetencen har matematik i anvendelse fået tilføjet flere dimensioner, der gør området mere kreativt og udfordrende. Bliv præsenteret for Modelleringsspiralen – en model for arbejdet med modellering. Spiralen omfatter nu også estimering, der som emne ofte bliver overset.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
11. september 2018

De fire elevpositioner og it i matematik

Digitale værktøjer er blevet en selvfølge i matematikundervisningen og en del af det tværgående tema it og medier, men hvad dækker digitale værktøjer over i matematikundervisningen? Vi ser på overvejelser, begrundelser, faldgruber og strategier, som du skal kende, når du udvælger digitale værktøjer til din undervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
11. september 2018

GeoGebra niveau 1 - for begyndere

Det er obligatorisk at bruge et dynamisk geometriprogram på alle niveauer i grundskolen, og her er det gratis program GeoGebra en god mulighed. Kurset er en blanding af et teknikkursus og et didaktisk kursus, og det er for dig, der er nybegynder og vil klædes på til at bruge GeoGebra i undervisningen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København

Sider