Antal viste aktiviteter: 
66
22. marts 2018

Eleven som producent i dansk - indskolingen

Forskning viser, at elever lærer mest, hvis de selv er aktive producenter i læreprocessen, men hvordan organiserer man en sådan undervisning, og hvad kan den indeholde?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
12. april 2018

Netværksmøde for dansklærere i indskolingen

Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med læringsmålstyret undervisning med it og medier. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
26. april 2018

Flydende læsning i praksis

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning med respons, har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
22. maj 2018

Multimodal børnelitteratur på mellemtrinnet - med digitale værktøjer

Multimodal børnelitteratur har et stort potentiale i litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Få indblik i de unikke muligheder for analyse og fortolkning med brug af digitale værktøjer, afprøv udvalgte værktøjsapps til iPad, og få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
29. maj 2018

Evaluering af FP9 i skriftlig dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor samt en anden censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
20. august 2018

Turboforløb for elever i skriftspoglige vanskeligheder

Få inspiration til tilrettelæggelse af korte, intensive forløb for en mindre gruppe elever i skriftsproglige vanskeligheder. I kurset indgår idéer til kortlægning af elevernes vanskeligheder og forslag til konkret indhold i turboforløb med fokus på forskellige aspekter af læse/skriveprocessen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. august 2018

De journalistiske genrer - i undervisningen og til prøverne

De journalistiske genrer er stærkt repræsenteret ved afgangsprøven, men hvad skal vi forlange af eleverne, når skrivning i disse genrer er et professionelt anliggende, som kræver flere års uddannelse? Bliv klædt på til at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne får greb om og forståelse for disse tekster.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Bliv klædt på til hurtigt og sikkert at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning i din klasse. Hør om, hvordan du kan inddrage læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse til danskfaget.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Introduktion til skrivekampagnen "Og jeg mener det" for udskolingen

I ugerne 40-41 afholdes årets skrivekampagne ”Og jeg mener det!” for udskolingen. Kampagnen har fokus på opinionstekster, som titlen antyder. Kom og få et brush up på opinionsgenren og få gode fif til skrivekampagnen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
31. august 2018

Læs! Læs! Læs!

Få konkret inspiration til, hvordan du tilrettelægger og gennemfører en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, - lyst og e-engagement, og få en update på nye, gode titler, der kan kvalificere deres fortolkningskompetence.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm

Sider