Antal viste aktiviteter: 
9
21. august 2018

Prøve med selvvalgt problemstilling i historie

Klar, parat, prøve med selvvalgt problemstilling i historie fra relevante emner/temaer, tekstopgivelser, problemstilling(er) og lærerstillede spørgsmål.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. september 2018

Historiebrug – mindesmærker og billeder

Kom bag om ryggen på historiske mindesmærker, billeder og statuer. Kurset vil forsøge at skabe faglig balance i regnskabet, når det handler om synlige spor i gadebilledet fra fortidens mørke skattekammer.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. september 2018

FN´s verdensmål

På dette kursus tager samfundsfagslæreren FN’s verdensmål i egne hænder og kan måske senere skabe grobund for en anderledes, global og virkelighedsnær undervisning, hvor kompetenceområderne politik, økonomi og kultur inddrages og problematiseres undervejs.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
4. oktober 2018

Vær regering for en dag – i Freds- og Konfliktspillet

Krig eller fred? Kurset sparker gang i en undervisning i og om globale konflikter. På en konkret spilledag møder du arkitekterne bag det samfundsrelevante spil. Alle kompetenceområder i samfundsfag er med i gamet, fra aktuelle politiske og økonomiske til kulturelle problemstillinger – selv metoderne kommer med i kampens hede.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
31. oktober 2018

Prøve med selvvalgt problemstilling i samfundsfag

Klar, parat, prøve i selvvalgt problemstilling i samfundsfag – fra relevante emner/temaer, tekstopgivelser og problemstilling(er) til lærerstillede spørgsmål

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
1. november 2018

Konspirationsteorier, fake news og ømtålelige emner

Fortiden og nutiden kan være fyldt med konspirationsteorier, fake news og anden informationsforurening! Kom på kursus og lær kompetenceområderne Historiebrug og Kildearbejde at kende.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
27. november 2018

Film i historieundervisning

Vil du anvende film og tv mere – og på flere måder – i historieundervisningen? På kurset sættes fokus på, hvordan film og dokumentar kan anvendes i undervisningen som illustration, som kildemateriale eller som metaforer på historiske temaer. Desuden gives en kort intro til film og tv i mitCFU.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
22. januar 2019

Faglig vejledning i historie og samfundsfag

Har du for mange bolde i luften i din historieundervisning? Få overblik og fast grund under fødderne på et netværkskursus i historie gennem historiekanonen via nye digitale læremidler til opgivelser mv. ved prøven.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København