Antal viste aktiviteter: 
9
29. august 2018

Idrætsunderviserens dag 2018

Gå på opdagelse i kroppen og bevægelsen, og vær med til at undersøge nye potentialer for fagets indhold og vanepraksisser – historisk, nutidigt og fremtidigt, innovativt og konkret. Vi ser på en række forskellige indholdsområder, der griber fat i, hvad der skabte faget og dets indhold, og flytter det til et nutidigt og et fremtidsperspektiv.

Type: 

 • Konferencer
19. september 2018

Prøven i idræt 2.0

Mange elever har en rigtig god oplevelse med prøven i idræt, og lærere og censorer har set fantastiske udførelser. Men mange lærere føler et stort arbejdspres for at nå alle indholdsområderne og den alsidige idrætsundervisning. Vi sætter bl.a. fokus på temaer, prioritering og vurdering og deler vores erfaringer med hinanden.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
26. september 2018

Yoga og mindfulness i skolen - kursus 1

Ukoncentrerede, stressede og overstimulerede børn er en stadig større udfordring. Børnene har brug for også at være offline, hvis de skal kunne agere i en social kontekst. Yoga og mindfulness er i denne sammenhæng gode redskaber til at fremme ro og koncentration og dermed forbedre indlæringen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
26. september 2018

Redskabsgymnastik i udskolingen

Redskabsgymnastikken kan medvirke til at udvikle gode læringsfællesskaber. Du får praktisk og teoretisk inspiration til din undervisning, og vi undersøger, hvordan kompetenceområdet kan give eleverne teoretisk viden og kropslige færdigheder som en del af deres personlige udvikling og som forberedelse til prøven.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
31. oktober 2018

Yoga og mindfulness i skolen - kursus 2

Har du brug for mere teori om yoga og mindfulness, og savner du flere praktiske øvelser, der kan øge dine elevers ro og kropsbevidsthed? Så kom og deltag i dette kursus, der er en fortsættelse af kurset "Yoga og mindfulness i skolen – kursus 1".

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
1. november 2018

Redskabsgymnastik og parkour for alle

Redskabsgymnastik og parkour er centrale indholdsområder i Fælles Mål for idræt, og arbejdet med dem kan give eleverne gode og berigende oplevelser. På kurset får du inspiration til at sammensætte forløb og lektioner, og du får idéer til aktiviteter, øvelser, progression og differentiering.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
5. december 2018

Dans og udtryk i udskolingen

Dans og udtryk kan give gode kropslige oplevelser, som har betydning for elevernes identitetsdannelse. Du får praktisk og teoretisk inspiration til din undervisning, og vi undersøger, hvordan kompetenceområdet kan give eleverne teoretisk viden og kropslige færdigheder som en del af deres personlige udvikling og som forberedelse til prøven.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
23. januar 2019

Boldbasis på mellemtrinnet

I boldbasis kan elevernes relationskompetence udvikles gennem temaet fairplay. Vi arbejder med temabaseret undervisning med udgangspunkt i boldbasis og undersøger, hvordan forskellige temaer kan skabe forandringer i den traditionelle forståelse af boldspil og medvirke til elevernes personlige udvikling.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
24. april 2019

Løb, spring og kast på mellemtrinnet

Løb, spring og kast kan udvikle elevernes faglige sprog om fysisk træning og bevægelsesanalyser. Vi arbejder med temabaseret undervisning med udgangspunkt i løb, spring og kast og undersøger, hvordan forskellige temaer kan skabe forandringer i den traditionelle forståelse af løb, spring og kast og medvirke til elevernes personlige udvikling.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København