Filmiske virkemidler - produktion og analyse

Hvordan kan man i danskundervisningen arbejde med såvel filmanalyse som filmproduktion? På dette kursus får du inspiration og idéer til, hvordan du kan sætte filmmediet i spil i din undervisning. Vi stiller skarpt på filmdidaktik, filmanalyse, filmproduktion og konkrete undervisningsforløb. Underviseren er Jan Frydensbjerg, lærer, forfatter og skolebibliotekar.

Undervejs gennemgår vi de filmiske virkemidlers betydning og anvendelse i undervisningen, og du vil blive klædt fagligt på, både når det gælder filmanalyse og -produktion i undervisningen. Du får masser af eksempler og idéer til filmarbejdet, og dagen vil være præget af stor deltageraktivitet.
Kurset vil både have en teoretisk og praktisk tilgang. Der er ingen krav til, at du har erfaring på det filmpædagogiske område.

Kursets indhold:
- En didaktisk gennemgang af alle de væsentlige filmanalytiske elementer
- Forslag til og afprøvning af filmproduktionsopgaver
- Eksempler på, hvordan filmarbejdet kan styrke danskundervisningen
- Konkrete eksempler på arbejdet med filmanalyse i undervisningen
- Idéer til danskforløb, hvor filmproduktion og analyse er i fokus
- Produktionsopgave, hvor I skaber jeres egen film

Mål
Du får indsigt i og idéer til, hvordan filmanalyse og filmproduktion kan anvendes i undervisningen.

Målgruppe
Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

CFU109002

Kursusdatoer

man 13/01/2020 - 09:00 til 15:00

| 0 |
Underviser:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Mandag d. 13. januar 2020 kl. 9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

1000,00 kr.

Kursusnr: 

109002