Faglig vejledning i skolen tonet mod talent

Beskrivelse

Modulet udbydes i samarbejde med Sciencetalenter, Sorø.

Deltagerne opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora.
I modulet indgår feltarbejde, hvor deltagerne observerer læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning og designer et fagligt procesforløb.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte og proceslede fagdidaktiske udviklingsprocesser
- mestrer anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner
- kan indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling i skolen
- har viden om praksislæringsteori - herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
- har indsigt i vejledningsteori, -metoder og procesledelse
- har indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- mestrer kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske
- udviklingsarbejde
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Lærere, der varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

Tid

Undervisningsdatoer annonceres senere


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211729411

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Science, Akademigrunden 18
4180 Sorø

Antal lektioner: 

48