Faglig vejledning i skolen tonet mod talent

Beskrivelse

Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte og proceslede fagdidaktiske udviklingsprocesser
- mestrer anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner
- kan indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling i skolen
- har viden om praksislæringsteori - herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
- har indsigt i vejledningsteori, -metoder og procesledelse
- har indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- mestrer kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske
- udviklingsarbejde
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Lærere, der varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

Tid

29.-31. januar 2020 Internat
22.-24. april 2020 Internat
samt eksamen i juni måned


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201729411

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.500 kr. (inkl. internat)

Dato:

Onsdag d. 29. januar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Science, Akademigrunden 18
4180 Sorø

Antal lektioner: 

48