Faglig vejledning i skolen tonet mod talent

Beskrivelse

Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.
Modulet kan med fordel kombineres med modulet 'Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever', som du kan læse mere om her: https://ucc.dk/videreuddannelse/udvikling-af-undervisning-af-saerligt-dy...

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte og proceslede fagdidaktiske udviklingsprocesser
- mestrer anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner
- kan indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling i skolen
- har viden om praksislæringsteori - herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
- har indsigt i vejledningsteori, -metoder og procesledelse
- har indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- mestrer kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske
- udviklingsarbejde
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Lærere, der varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

Tid

29.-31. januar 2020 Internat
22.-24. april 2020 Internat
samt eksamen i juni måned


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201729411

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.500 kr. (inkl. internat)

Dato:

Onsdag d. 29. januar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Science, Akademigrunden 18
4180 Sorø

Antal lektioner: 

48