Faglig vejledning i skolen - naturfagsvejledere, online forløb

Beskrivelse

Vi beskæftiger os med teori og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori. Du opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte og proceslede fagdidaktiske udviklingsprocesser
- mestrer anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner
- kan indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling i skolen
- har viden om praksislæringsteori - herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
- har indsigt i vejledningsteori, -metoder og procesledelse
- har indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- mestrer kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske udviklingsarbejde
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skolen

Tid

Torsdage kl. 15.00-18.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211729004

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Online
3 Online