Faglig vejledning i skolen - matematikvejledere

Beskrivelse

Modulet omfatter teori om og metoder til praksislæring, institutionskultur, procesledelse, kommunikation og design af udviklingsprocesser, samt vejlednings- og evalueringsteori. Deltagerne opnår kompetencer til at forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora herunder observation af læreprocesser med efterfølgende refleksion og vejledning.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering har:

Viden:
- om praksislæringsteori - herunder institutionskulturens betydning for læreprocesser
- om procesledelse, vejledningsteori og metoder
- om didaktiske kategorier og herunder evalueringsmetoder

Færdigheder:
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- har færdigheder i brug af forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet

Kompetencer:
- kan målsætte, designe og evaluere procesforløb
- kan benytte forskellige tilgange og positioner i forhold til at lede og facilitere læreprocesser
- har kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere et anerkendende og udfordrende læringsrum
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Matematiklærere, som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

Tid

Torsdage kl. 9.00-15.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201729171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 30. januar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V