Faglig vejledning i skolen - bevægelsesvejledere

Beskrivelse

Modulet omfatter teori og praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange samt vejlednings- og evalueringsteori. De studerende opnår kompetencer til at forstå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst og til at lede og faciliterer samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte og proceslede fagdidaktiske udviklingsprocesser
- mestrer anvendelsen af forskellige vejledningsfaglige tilgange og positioner
- kan indgå i, facilitere og udvikle samarbejdet omkring faget eller det faglige områdes udvikling i skolen
- har viden om praksislæringsteori ¿ herunder organisatoriske betingelser for læreprocesser
- har indsigt i vejledningsteori, -metoder og procesledelse
- har indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde, evalueringsteori og metode
- kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
- kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
- mestrer kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere det fagdidaktiske
udviklingsarbejde
- kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet

Målgruppe

Lærere og pædagoger eller andre der opfylder kravene til deltagelse på Diplomuddannelser.

Tid

Torsdage kl. 9.00-16.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211729225

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København