Faglig ledelse, organisering og udvikling af dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan - Valgfag

Beskrivelse

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede og organisere arbejdet med at udvikle pædagogiske praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan.

Læringsmål for undervisningen
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:
¿ Sammenhæng mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.
¿ Sammenhæng mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring.

Læringsmål

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer.
- Lede og faciltere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundende valg i arbejdet med den styrkede læreplan i den pædagogikske praksis.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
- Håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogiske praksis til gavn for børns, trivsel, dannelse og læring.

Målgruppe

Valgmodulet henvender sig til ledelsen af dagtilbud herunder den faglige ledere, som arbejder med implementering af den styrkede læreplan og udvikling af daginstitutionens pædagogiske praksis.

Tid

Start uge 3 2020 kl. 09.00 - 15.00 (startdato og ugedag annonceres senere)

Undervisning: annonceres senere

Studiegruppedag: annonceres senere

Underviser annonceres senere


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201224171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.200 kr.

Dato:

Mandag d. 13. januar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V