Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan - 4K - Hold 2

Beskrivelse

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan - 4K

Læringsmål

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:
- Sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede læreplan samt
det pædagogiske grundlag i læreplanen.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer.
- Lede og facilitere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundede
valg i arbejdet med den styrkede læreplan i den pædagogiske praksis.
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
¿ Håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke
læringsmiljøer og pædagogisk praksis til gavn for børns trivsel, dannelse og læring.
- Sammenhænge mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske
kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring.

Målgruppe

Kompetenceløft på dagtilbudsområdet - 4K

Tid

Undervisningen starter den 20. august 2019 kl. 09.00 -15.00

Undervisningsdatoer: 20.08, 10.09, 01.10, 22.10.2019

Vejledningsdato: 29.10.2019

Eksamen: 06.11, 07.11, 08.11.2019

Underviser Mia Fihl Jeppesen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293733

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Dato:

Tirsdag d. 20. august 2019 til Fredag d. 8. november 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V