Faglig ledelse, Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling og Det personlige lederskab og forandring - Campus Carlsberg

Beskrivelse

De studerende læser som det første modulet "Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling" (LMU). Formålet med LMU er at "Udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resulta-ter i forhold til organisationens opgaver og behov". Modulet " Det personlige lederskab og forandring" (DPLF) er lagt som et gennemgående fag, således at det personlige lederskab kontinuerligt reflekteres i den organisa-toriske kontekst og de øvrige fag på uddannelsen. Af samme grund er grundlaget for eksamen i "Det person-lige lederskab og forandring" en portfolio, som den studerende arbejder med under forløbet, og afslutter umiddelbart inden påbegyndelsen af afgangsprojektet. Da der er tale om en eksamen, betyder det naturligvis også, at der i portfolioen skal arbejdes med de obligatoriske temaer, som hører til faget.

Endelig er valgfaget "Faglig ledelse" lagt ind som det første valgfag for derved at sætte fokus på faglig ledel-se/læringsledelse tæt på praksis.

Det første studieår er der således en stor vægt på at udvikle netop denne målgruppes kompetencer til at ar-bejde med forbedringstiltag i direkte kontakt med lærere og pædagoger.

Målgruppe

Medarbejdere fra 3K

Tid

Startdato tirsdag den 03. september 2019

Undervisningsdato: 03.09, 10.09, 17.09, 01.10, 12.11, 10.12.2019. 21.01.2020, 18.02, 10.03, 24.03, 28.04, 12.05.2020.

Studiegruppedato: 24.09, 26.11.2019, 25.02, 14.04.2020.

Vejledning: 08.10.2019, 26.05.2020.

Underviser Hanne Marcher og Henrik Stockfleth Olsen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293741

ECTS-point: 

5 ECTS point, 10 ECTS-point og 10 ECTS-point (25 i alt)

Dato:

Tirsdag d. 3. september 2019 til Onsdag d. 10. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V