Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling - 4K - Hold 2

Beskrivelse

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling - 4K

Læringsmål

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:
- Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og
reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og
reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation
indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen mellem pædagogisk
praksis og børns trivsel, dannelse og læring.
- Identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af
kvalitet i dagtilbud ud fra elementer i det pædagogiske grundlag, der styrker børns trivsel, dannelse og
læring.

Målgruppe

Kompetenceløft på dagtilbudsområdet - 4K

Tid

Modulet starter den 21. august 2019 kl. 09.00-15.00

Undervisningsdatoer: 21.08, 03.09, 19.09, 02.10.2019

Vejledningsdato: 10.10.2019

Eksamen: 22.10 + 23.10.2019

Underviser Mia Fihl Jeppesen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293730

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

8.500 kr.

Dato:

Onsdag d. 21. august 2019 til Onsdag d. 23. oktober 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V