Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Beskrivelse

Vi arbejder med hvordan man gennem didaktiske valg kan understøtte elev-elev relationer der styrker elevernes læreprocesser. Omdrejningspunktet er udvikling af didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber og kollaborative læreprocesser med fokus på øgede deltagelsesmuligheder for alle elever. På modulet får du kompetencer til at anvende forskellige dialogiske undervisningsformer, samt kompetencer til at kunne analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler, samt respons- og feedbackformer

Læringsmål

Den studerende
- kan gennem didaktiske valg understøtte elev-elev relationer, der styrker elevernes læreprocesser
- kan udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmulighede
- har viden om sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppe
- har viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen
- har viden om sammenhænge mellem relationer, kommunikation og lærin
- kan anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter kollaborative læreprocesser
- kan anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter
læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden
- kan analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler, samt responsog feedbackformer

Målgruppe

Lærere

Tid

Onsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211362221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København