Få FN´s verdensmål ind i samfundsfagsundervisningen

Beskrivelse

VU203222122

Flere lærere oplever det som en udfordring at komme i dybden med de internationale aspekter af samfundsfagsundervisningen. Det kan også være en udfordring at gøre undervisning i de verdensfjerne og komplicerede emner relevante og livsverdensnære for eleverne. Derfor sætter dette kursus fokus på, hvordan FN´s verdensmål kan bruges i undervisningen i udskolingen som temaer, der favner på tværs af fag og på tværs af fælles mål i samfundsfag.

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen sætter kurs for en mere bæredygtig fremtid. På kurset bliver deltagere præsenteret for undervisningsmateriale og undervisningsstile, der tager udgangspunkt i disse verdensmål.

Der præsenteres forskellige muligheder for at inddrage børnekonventionen i forhold til verdensmålene. Undervisningen lægger op til refleksion og diskussion heraf med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra praksis.

Centrale faglige og fagdidaktiske temaer for kurset vil være:
- FN og internationale organisationer
- Børnekonventionen, og de mål, som Unicef arbejder for
- Verdenssamfundets historiske udvikling
- Moralsk og etiske aspekter ved sult og fattigdom
- Ulighed i og på tværs af verdens lande
- Bæredygtighed på tværs af forskellige fælles mål
- Demokratisering

Kurset inkluderer en ekskursion til FN byen.

Målgruppe

Samfundsfagslærere og historielærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Undervisere

Katrine Vinther Scheibel, lektor, cand.scient.soc.
Rune Riberholt, lektor, cand.mag.

Tid

17.08.20 kl. 9.00-15.00
18.08.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

12 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203222122

ECTS-point: 

0,44 ECTS-point

Pris: 

3.300 kr. + moms

Dato:

Mandag d. 17. august 2020 til Tirsdag d. 18. august 2020

Adresse:

København