Evaluering i organisationer (fælles valgfrit modul)

Beskrivelse

På dette modul lærer du at udvikle og anvende metoder til evaluering, der kan bidrage til relevant praksisudvikling. Vi arbejder med forskellige metoder og deres teoretiske afsæt for at blive i stand til at vælge metode afhængigt af formålet med evaluering.
Du kommer til at arbejde med data bredt forstået, og hvordan løbende indsamling af data kan understøtte organisationens evalueringskultur og ikke mindst dialoger om, hvilken praksis der skal udvikles for at møde borgerende professionelt og kompetent.
I løbet af modulet afprøver du en eller flere metoder i din egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre studerende over erfaringer med det.

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

- gennemføre og begrunde beslutninger vedrørende evaluering i organisationer
- udvikle evalueringsdesign, og deltage i evalueringsarbejde i praksis med afsæt i viden og forskning inden for feltet
- dokumentere evalueringspraksis

Viden:
- have viden om og indsigt i teorier om evaluering i forskellige perspektiver i organisationer
- kunne reflektere over og forstå evalueringers betydning for didaktiske overvejelser og rammesætningen af pædagogisk arbejde

Færdigheder:
- kunne beskrive, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for evaluering i organisationer på individ-, organisations- og samfundsniveau
- kunne indsamle data samt analysere og vurdere forskellige evalueringsmodeller i forhold til design af evalueringer, herunder interessenternes betydning i evalueringsprocesser

Målgruppe

Medarbejdere på forskellige niveauer, der er optaget af udvikling og evaluering i egen organisation.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.30

Studieperiode 2020:
Undervisningsdatoer: 30.1., 6.2., 5.3., 12.3., 2.4. og 23.4.
Der er 6 undervisningsgange, hvor de 4 er fra 9-14.30 og de 2 er fra 9-14
Studiegruppedage: 27.2. og 26.3.
Vejledning: d. 19.3.. og d. 7.5.

Eksamen er planlagt til 11. juni 2020 (forbehold for ændringer).


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201505171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 30. januar 2020 til Torsdag d. 25. juni 2020

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V