Engelsk som kulturteknik

Beskrivelse

Udgangspunktet for arbejdet i dette modul er kultur og interkulturel kompetence i engelskundervisningen i et verdensborgerperspektiv. Vi beskæftiger os med betydningen af kulturelle møder for interkulturel forståelse samt relaterede etiske perspektiver. Der fokus på analyse og planlægning af undervisning med udgangspunkt i forskellige typer af litterære tekster. Desuden arbejder vi med, hvordan man evaluerer elevernes interkulturelle, kommunikative kompetence. Sprogtilegnelse, herunder tilegnelses- og kommunikationsstrategier, og intersprogsanalyse af elevtekster er områder, der også indgår i modulet.

Læringsmål

Den studerende
- kan beskrive, analysere og fortolke tekster samt planlægge litteraturpædagogisk arbejde under hensyntagen til litteraturens kultur-og samfundsmæssige aspekter
- kan analysere og diskutere global kommunikation på målsproget og kan påtage sig ansvar for at etablere internationale kontakter samt udvikle internationalt samarbejde
- har indsigt i interkulturel didaktik og kan tilrettelægge, analysere, vurdere og udvikle undervisning i interkulturel kommunikativ kompetence
- har viden om det engelske sprogs historie og udbredelse og dets varierede former og funktioner som første- eller andetsprog, fremmedsprog, internationalt sprog samt lingua franca i en globaliseret, demokratisk kontekst
- kan anvende sin viden om det engelske sprogs struktur og brug til evaluering og feedback med henblik på at fremme elevers sproglige bevidsthed, produktion og progression
- behersker målsprog og -sprogbrug og kan udtrykke sig nuanceret med valg af passende register og syntaks i forhold til genre og kontekst

Målgruppe

Engelsklærere

Tid

Mandage kl. 13.00-17.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203733221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V