En sprogdag med SkoleTube

SkoleTube rummer fantastiske muligheder til brug i sprogundervisningen. Du får inspiration til, hvordan nemme og overskuelige værktøjer kan understøtte sprogtilegnelsen ved at give eleverne rollen som målrettede og kreative producenter. Vi afprøver værktøjer, som alle kan anvendes i undervisningen.

It er med til at skabe variation og motivation i sprogundervisningen, når det bliver brugt hensigtsmæssigt. Lyd og billeder samt tale og skriftlige produktioner er nogle af kerneområderne i sprogtilegnelsesprocessen. Derfor vil vi på dette kursus have fokus på de produktive færdigheder, og på hvordan eleverne kan arbejde med multimodale produktioner. Vi ser på eksempler og afprøver de relevante værktøjer i SkoleTube, og vi diskuterer, hvordan de kan indgå i og berige din sprogundervisning.

Kurset vil blive afholdt med fokus på brugen af computer, chromebook eller mobiltelefon, som deltagerne selv medbringer. Undervejs vil vi referere til, hvordan aktiviteterne også kan afvikles på tablets.

Mål
Du får kendskab til:
• hvilke værktøjer, der egner sig til skriftlig og mundtlig produktion
• hvilke fagdidaktiske og pædagogiske muligheder, værktøjerne giver
• hvordan værktøjerne fungerer
• hvordan værktøjer og videovejledninger kan støtte hinanden i processer, hvor nyt skal læres

Hvis du arbejder på en skole uden et SkoleTube-abonnement, vil vi sørge for et prøvelogin samt adgang til Skoletube i to uger efter kurset.

Målgruppe
Engelsk-, tysk- og fransklærere – med eller uden SkoleTube-abonnement

CFU 299024

 

Kursusdatoer

tor 26/09/2019 - 09:00 til 15:00

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Peter Leth

Konsulent

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Torsdag d. 26. september 2019 kl. 9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1100,00 kr.

Kursusnr: 

299024