En kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen og fritidsordninger

Undervisere
Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskons., og Kirsten Søs Spahn, CFU

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingsbørn kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt, tilgodeser mange forskellige læringsstile og gør fællesskab og samarbejde til en integreret del af læring.

På dette kursus vil du få inspiration til, hvordan bevægelseslege kan bruges som redskab til at styrke elevernes sprog og matematiske opmærksomhed i indskolingen. Gennem valg og justering af lege, kan man tilpasse aktiviteterne, så de passer til læringsmål, elevernes niveau og motivation i den konkrete situation. Du får også indblik i vigtigheden af lærerens betydning som nærværende karavanefører og dialogpartner for eleverne.

Kurset er meget praksisorienteret, og vi skal være fysisk aktive en del af tiden. Husk derfor praktisk tøj, som du kan røre dig i. Refleksion og erfaringsudveksling løber som en rød tråd igennem hele kurset.

Dagen byder på:
Konkrete idéer til sprogstimulerende og matematiske bevægelseslege og sanseaktiviteter for indskolingsbørn – eksempelvis fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage. Alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, som er lige til at gå hjem og bruge.

Mål
Du får:
• viden om sammenhænge mellem krop, leg og læring, deriblandt sansemotorikkens betydning for barnets læringsparathed.
• inspiration til at koble teori og værktøjer fra sprog og matematisk opmærksomhed med teori og værktøjer fra krop, leg og bevægelse.

Husk praktisk tøj, som du kan røre dig i.

 

CFU 209064

Kursusdatoer

tor 05/11/2020 - 09:00 til 16:00

CC (faglokale)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Balder Brøndsted 

Lege- og bevægelseskonsulent, Cand.scient i idræt

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Torsdag d. 5. november 2020 kl. 9:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC (faglokale)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1500,00 kr.

Kursusnr: 

209064