En kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed

Krop, leg og bevægelse i arbejdet med indskolingsbørn skaber trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt og gør fællesskab og samarbejde til en integreret del af læringen. Få inspiration til at koble sprog og matematisk opmærksomhed med krop, leg og bevægelse.

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktisk arbejde med indskolingsbørn kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt, tilgodeser mange forskellige læringsstile og gør fællesskab og samarbejde til en integreret del af læring.

På dette kursus vil du få inspiration til, hvordan bevægelseslege kan bruges som redskab til at styrke børns sprog og matematiske opmærksomhed i indskolingen. Gennem valg og justering af lege kan du tilpasse aktiviteterne, så de passer til læringsmål, børnenes niveau og motivation i den konkrete situation. Kurset er meget praksisorienteret, og vi skal være fysisk aktive en del af tiden. Refleksion og erfaringsudveksling løber som en rød tråd igennem hele kurset.

Mål
Du får:
• Viden om sammenhænge mellem krop, leg og læring, deriblandt sansemotorikkens betydning for barnets læringsparathed.
• Inspiration til at koble teori og værktøjer fra sprog og matematisk opmærksomhed med teori og værktøjer fra krop, leg og bevægelse.
• Konkrete idéer til sprogstimulerende og matematiske bevægelseslege og sanseaktiviteter for indskolingsbørn – eksempelvis fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage.
• Forståelse af den voksnes betydning som nærværende karavanefører og dialogpartner for børnene.
• Alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, lige til at gå hjem og bruge.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskoling og fritidsinstitutioner

CFU299052

Kursusdatoer

tor 31/10/2019 - 09:00 til 16:00

CC (faglokale)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Balder Brøndsted 

Lege- og bevægelseskonsulent, Cand.scient i idræt

Kirsten Søs Spahn

pædagogisk konsulent på CFU

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 9:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC (faglokale)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1350,00 kr.

Kursusnr: 

299052