Elever med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser

Bekrivelse
VU211222111

Det kan være svært for en lærer at opdage at eleven har en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Måske læser eleven langsomt, har svært ved at forstå mere abstrakte tekster og talt sprog, og har svært ved at formulere varierede sætninger på tale og skrift. Eleverne kan have svært ved at deltage i samtaler og i undervisning ¿ dette gælder i alle fag også fx matematik og naturfag.
For mange elever vil de sproglige vanskeligheder også ofte have indflydelse på sociale relationer og trivsel.
På kurset vil vi redegøre for, hvad udviklingsmæssige sprogforstyrrelser er, og hvordan man kan understøtte den sproglige og skriftsproglige udvikling på mellemtrinnet.
Overskrifter for indhold på kurset er:
- Hvad er udviklingsmæssige sprogforstyrrelser?
- Hvilke skriftsproglige vanskeligheder ses hos børnene?
- Hvordan støttes det mundtlige sprog? Både forståelse og produktion
- Hvordan støttes det skriftlige sprog?
Perspektivet er på elever i mellemtrinnet, det vil sige 4.-6. klasse, og indsatser både i og uden for almenundervisningen bliver berørt.

Målgruppe

Lærere 4.-6. klasse, læsevejledere, pædagogiske ledere

Undervisere

Helle Hallenberg Hansen, lektor ved KP, cand.mag.
Minna Nørgaard Bruun, adjunkt ved KP, cand.mag.

Tid

03.02.21 kl. 9.00-15.30
24.02.21 kl. 9.00-15.30

Varighed

13 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211222111

ECTS-point: 

0,47 ECTS-point

Pris: 

3.575 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 24. februar 2021

Adresse:

København