Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Beskrivelse

På modulet arbejdes med adfærdsbeskrivelser, definitioner og diagnoser der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen. Der bliver fokus på hvordan man kan kortlægge en elevs opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation relateret til elevers særlige behov og på hvordan man kan vejlede om - og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasseundervisningen og specialundervisningen. Endelig arbejdes der med hvordan man kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov.

Læringsmål

Den studerende
- har viden om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen
- har viden om internationale- og nationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov
- kan kortlægge en elevs opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation relateret til elevers særlige behov
- kan vejlede om - og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasseundervisningen og specialundervisningen
- kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov.

Målgruppe

Matematiklærere i grundskolen og på specialskoler.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201735171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V