Eksistentiel gruppevejledning med unge i gymnasiale uddannelser

Beskrivelse

VU204722113

Kort om kurset
På kurset får du teoretisk og praktisk indføring i, hvordan du som vejleder eller kontaktlærer kan arbejde med eksistentiel gruppevejledning. Vi retter fokus mod, hvorfor det kan være relevant at sætte de eksistentielle spørgsmål på dagsordenen i en vejledningskontekst i gymnasiet. Du vil få redskaber til at facilitere refleksionsprocesser i forhold til, hvad der giver mening og har værdi i elevernes liv.

Formål
Kurset giver dig et teoretisk afsæt for at arbejde med eksistentiel gruppevejledning samt værktøjer til, hvordan det kan udføres.

Indhold
Dagen vil bestå af introduktion til eksistentiel gruppevejledning samt hands-on øvelser, hvor vi kobler teorien med praksis. Dagen er tilrettelagt med afsæt i et toårigt forskningsprojekt, hvor der bl.a. har været deltagelse af gymnasievejledere og -elever. Eksistentiel gruppevejledning kan ses som én måde, at arbejde med career management skills. Du skal have lyst til, at være aktiv og afprøve metoder og teknikker.

Målgruppe

Kurset er for alle vejledere og undervisere med kontaktlærerfunktion på de gymnasiale uddannelser

Undervisere

Inger-Lise Vanja Lund Petersen, Lektor

Tid

23.11.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722113

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

2.620 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Mandag d. 23. november 2020

Adresse:

København