Dramapædagogik

Beskrivelse

Hvad kan scenekunst bruges til i undervisning, relationsarbejde og formidling?
Hvordan udvikler jeg mine egne scenekunstpædagogiske forløb?
Hvorfor skal vi beskæftige os med scenekunst udenfor det professionelle teaterrum?

Disse 3 spørgsmål er omdrejningspunktet for dette modul. Vi mødes til 3 intensive arbejdsweekender.
I de mellemliggende perioder læser du, skriver du og udvikler dit eget undervisningsforløb.

Læringsmål

Den studerende
- kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
- kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
- kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
- har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
- har viden om æstetiske læreprocesser
- har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
- kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder.

Målgruppe

Lærere, museumsformidlere, scenekunstnere m.fl.

Tid

3 weekends:
26 - 27 september 2020
24 - 25 oktober 2020
28 - 29 november 2020

Lørdage kl. 10-19
Søndage kl. 10 -16


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203690221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Lørdag d. 26. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København
1799 København V