Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen er en selvstændig uddannelse med sin egen bekendtgørelse (det er ikke en diplomuddannelse).

Uddannelsen har til formål:

  • at de studerende opnår indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori
  • at de studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle voksenundervisning og anden voksenpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge
  • at de studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer og gennem medansvar for undervisningen
  • at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig forudsætninger for videre studier inden for voksenpædagogik

Der er pt. ikke noget udbud på Voksenunderviseruddannelsen.

Optagelseskrav på Voksenunderviseruddannelsen