Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal bidrage til at skabe en fælles professionalitet på vejledningsfeltet. Uddannelsen lægger vægt på at medvirke til udvikling af en professionel og sammenhængende vejledningsindsats.

Du udvikler teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv. Deres interesser og personlige forudsætninger inddrages, og undervisningen giver et indblik i den samfundsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Den færdiguddannede uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder kan bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point svarende til 1 årsværk. Uddannelsens formål er, at den studerende udvikler teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og af uddannelse og erhverv.

Moduler

Forår 2021

 • Vejledning og vejleder

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  På 'Vejledning og vejleder' fordyber du dig i karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

  Nummer:
  211910221
 • Vejledning og samfund

  Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet giver dig faglige kompetencer som uddanneles-, erhvervs- og karrierevejleder i forhold til at kunne udvikle og implementere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser med afsæt i lovgrundlag og professionens etik.

  Nummer:
  211912221
 • Vejledning og individ

  Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  På 'Vejledning og individ' bliver du introduceret til metoder til afklaring af vejledtes ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål.

  Nummer:
  211911221
 • Karrierevejledning af voksne

  Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Karrierevejledning af voksne kræver kendskab til voksenuddannelsessystemet, dets struktur, indhold og muligheder, som du vil få kvalificeret undervisning i, samt i teorier om karriereudvikling, -valg og -vejledning i relation t

  Nummer:
  211926221
 • Særlige vejledningsbehov

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet 'Særlige vejledningsbehov' er for dig, der i din vejlederpraksis særligt har fokus på inklusion, integration, marginalisering og stigmatisering.

  Nummer:
  211915221
 • Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet giver dig faglige kompetencer som koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge til at kunne vurdere unges behov for støtte samt skabe en professionel relation til den unge i forhold til at kunne tilbyde

  Nummer:
  211754221
 • Vejledning og digitale medier

  Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet 'Vejledning og digitale medier' hjælper dig med at blive skarpere på, hvordan du planlægger, udfører og evaluerer vejledning på digitale medier.

  Nummer:
  211924221
 • Afgangsprojekt

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Afgangsprojekt på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

  Nummer:
  211921221

Efterår 2020

 • Karrierelæring

  Onsdag d. 21. oktober 2020 til Fredag d. 29. januar 2021
  Beskrivelse

  Med udgangspunkt i teorier om karrierelæring og karrierekompetence vil vi undersøge, hvilken didaktik der kan være mest hensigtsmæssig i din vejlederpraksis.

  Nummer:
  204157221
 • Interkulturel vejledning

  Torsdag d. 29. oktober 2020 til Fredag d. 29. januar 2021
  Beskrivelse

  Modulet giver dig faglige kompetencer til at varetage interkulturel vejledning. Der vil især være fokus på inklusion og integration i forhold til uddannelse og erhverv.

  Nummer:
  204919221

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

 

Efter- og videreuddannelse i 2020