Opbygning af diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning består af fire obligatoriske moduler (i alt 45 ECTS-point) og to-tre valgfrie moduler (i alt 15 ECTS-point):

Obligatorisk modul Obligatorisk modul Obligatorisk modul Valgfrit modul* Valgfrit modul* Evt. valgfrit modul* Obligatorisk modul
Vejledning og vejleder
10 ECTS
Vejledning og individ
10 ECTS
Vejledning og samfund
10 ECTS
Valgmodul
5 eller 10 ECTS*
Valgmodul
5 ECTS*
Valgmodul
5 ECTS*
Afgangsprojekt
15 ECTS

* Den studerende kan enten vælge

  • tre valgmoduler á 5 ECTS-point eller
  • ét valgmodul á 10 ECTS-point samt ét valgmodul á 5 ECTS-point