Case: Nye vejledningsmetoder til de erhvervsrettede uddannelser

Hvordan får man flere til at uddanne sig på de erhvervsrettede uddannelser? Og hvordan bliver de erhvervsrettede uddannelser bedre til at hjælpe de nyuddannede over i beskæftigelse efter endt uddannelse? Disse to spørgsmål er en del af UddX, som er et erhvervsrettet uddannelseslaboratorium, som UCC deltager i.

I UddX eksperimenteres der for at udfordre og nytænke erhvervsrettede uddannelser fra EUD til ph.d. og her er UCC især involveret i at udvikle og afprøve nye vejledningsmetoder både før, under og efter uddannelserne. Målet er at støtte overgangen til arbejdsmarkedet og mellem uddannelser samt at sikre et bedre samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder.

Fokus på livslang læring

UCC samarbejder med kommuner og institutioner om at udvikle vejledningsområdet inden for børne-, unge- og voksenvejledning i Danmark. I forhold til det voksenpædagogiske område har vi fokus på livslang læring – herunder at udvikle og tilrettelægge unges og voksnes lære- og forandringsprocesser i uddannelser og på arbejdspladser.

I vores arbejde understøtter vi udviklingen af kompetencer, der matcher fremtidens behov. Samtidig arbejder vi bl.a. med viden om og didaktisk understøttelse af overgangen mellem uddannelser og erhvervsliv og nye veje gennem uddannelsessystemet. Du kan læse mere om diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning her: