Karrierevejledning af voksne – sådan motiverer og vejleder du forsikrede ledige

Er du karriererådgiver i en a-kasse eller på et jobcenter i Region Hovedstaden, og beskæftiger du dig med karrierevejledning af forsikrede ledige? På baggrund af en aftale med STAR får du en 80% reduktion af den ordinære pris på diplommodulet Karrierevejledning af voksne. Læs mere om modulet her.

Modulet er et praksisrettet kompetenceudviklingsforløb, som sigter mod kvalificering og udvikling af jobcentrenes og A-kassernes beskæftigelsesrettede vejledning af forsikrede ledige gennem etablering af en fælles referenceramme omkring vejledningsopgaven.

Målgruppe
Modulet henvender sig særligt til karriererådgivere i a-kasser og til jobcentermedarbejdere, der arbejder med forsikrede ledige i henhold til aftale med STAR.

Indhold og læringsudbytte
Efter gennemførelse af dette tonede modul, vil deltagerne have opnået viden og kompetencer i relation til:

  • Karrierevalg- og udvikling
  • Motivationsskabelse og empowerment gennem den individuelle, jobrettede samtale
  • Forskellige perspektiver på voksnes livssituation i spændingsfeltet mellem liv, uddannelse og arbejde
  • Etiske aspekter af vejledningsarbejdet
  • At anvende andre metoder til støtte for voksnes karrierevalg- og udvikling som fx gruppevejledning, it-støttede vejledningsaktiviteter og andre netværksaktiviteter
  • At anvende viden om tilgængelige muligheder for læring, uddannelse og karriereskift - eksempelvis indsigt i
  • voksenuddannelsessystemet
  • At kunne analysere og vurdere voksnes ressourcer, barrierer og vejledningsbehov
  • At etablere et effektivt og etisk funderet samarbejde mellem jobcenter, A-kasse og den enkelte ledige

Pris
1950 kroner for dig, som er karriererådgiver i en a-kasse eller på et jobcenter i Region Hovedstaden, og som beskæftiger dig med karrierevejledning af forsikrede ledige. På baggrund af aftale med STAR får du en 80% reduktion af den ordinære pris på 9750 kroner

Datoer

Forår 2017 Efterår 2017
Sted: Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg i København
Datoer: 29-30/3, 19-20/4, 3-4/5, 17-18/5
Tidspunkter: Alle dage 9-14
OBS: Der er desuden mulighed for at tilmelde sig det ordinære aftenmodul, onsdage fra kl. 15 til 19:
8/2, 22/2, 1/3, 15/3, 22/3, 5/4, 19/4, 26/4, 3/5
Sted: Professionshøjskolen UCC, Campus Nordsjælland i Hillerød
Datoer: 16-17/8, 6-7/9, 27-28/9, 25-26/10
Tidspunkter: Alle dage 9-14
Sted: Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg i København
Datoer: 23-24/8, 13-14/9, 4-5/10, 1-2/11
Tidspunkter: Alle dage 9-14