Obligatoriske sundhedsfaglige diplommoduler

En sundhedsfaglig diplomuddannelse (SD) er normeret til 60 ECTS-point, hvoraf de 30 ECTS-point er fastlagt i form af tre obligatoriske moduler:

  • ’Modul Ob1: Praksis ­– videnskabsteori og metode’ på 10 ECTS-point, som anbefales læst i begyndelsen af uddannelsen
  • ’Modul Ob2: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis’ på 5 ECTS-point
  • ’Afgangsprojektet’ på 15 ECTS-point, som afslutter uddannelsen

Ansøgningsfrist SD