Sundhedsfremme og forebyggelse

Modulerne er målrettet professionsuddannet personale, der ønsker at kvalificere sig til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i den sundhedsfaglige praksis, det værende sig i kommune, region eller privat regi. I modulerne arbejdes der med teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere tiltag og handlinger i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover indgår praktiske øvelser som et vigtigt element for at opøve konkrete kompetencer, som fx gennemførsel af helbredtjek eller livsstilsændrende samtaler.

Udover almindelige undervisningsforløb udbydes en række moduler inden for dette område også som E-learning med enkelte obligatoriske mødedage, således at undervisningen er nemmere at indpasse i en travl hverdag.

Ansøgningsfrist SD