Professionspraksis

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og metodekendskab til at skabe sammenhæng i det praktiske kvalitetsudviklingsarbejde i sundhedsvæsenet. Det retningsbestemte obligatoriske modul der konstituerer denne retning er Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.

Ansøgningsfrist SD