Opbygning af en sundhedsfaglig diplomuddannelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse (SD) er normeret til 60 ECTS-point og indbefatter tre obligatoriske moduler, der tilsammen udgør 30 ECTS-point:

  1. Ob1: Praksis – videnskabsteori og metode (10 ECTS-point)
  2. Ob2: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS-point)
  3. Afgangsprojekt (15 ECTS-point)

Sammensætningen af moduler for de øvrige 30 ECTS-point afhænger af, om den studerende ønsker en bestemt uddannelsesretning for sin SD. Det er op til den enkelte studerende.

Sammensætning af en SD med en uddannelsesretning

UCC udbyder SD med følgende uddannelsesretninger:

  • SD i Professionspraksis
  • SD i Sundhedsfremme og forebyggelse
  • SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Foruden de obligatoriske moduler Ob1, Ob2 og Afgangsprojektet hører der et obligatorisk retningsbestemt modul til hver af de tre uddannelsesretninger til 10 ECTS-point. Uddannelsesretningerne har også et udbud af retningsspecifikke valgmoduler, hvorfra den studerende skal vælge moduler for 10 ECTS-point inden for sin valgte retning. For de sidste 10 ECTS-point op til i alt 60 (en hel SD) kan den studerende frit vælge et eller flere moduler blandt både de retningsspecifikke- og de ikke-retningsspecifikke valgmoduler. Den studerende kan også for de sidste 10 ECTS-point vælge moduler fra et andet fagområde end det sundhedsfaglige.

Opbygningen af en SD med en uddannelsesretning:

Obligatorisk modul for SD Obligatorisk modul for SD Obligatorisk retningsbestemt modul Retningsspecifikt valgmodul    Valgfrit modul     Obligatorisk modul for SD
Ob1: Praksis – videnskabsteori og metode
(10 ECTS)
Ob2: Undersøgelse af sundheds-faglig praksis
(5 ECTS)
Retningsspecifikt modul
(10 ECTS)
Retningsspecifikt valgmodul
(2x5 eller 1x10 ECTS)
Valgfrit modul (2x5 eller 1x10 ECTS) Afgangsprojektet
(15 ECTS)

Samtlige moduler skal gennemføres og bestås før prøven i Afgangsprojektet.

Sammensætning af en SD uden en uddannelsesretning

Foruden de obligatoriske moduler Ob1, Ob2 og Afgangsprojektet vælger den studerende valgmoduler for de øvrige 30 ECTS-point, heraf mindst 15 ECTS-point inden for det sundhedsfaglige område. Den studerende kan frit vælge mellem både de retningsspecifikke og de ikke-retningsspecifikke valgmoduler.

Opbygningen af en SD uden en uddannelsesretning:

Obligatorisk modul for SD Obligatorisk modul for SD Valgmoduler Obligatorisk modul for SD
Ob1: Praksis – videnskabsteori og metode
(10 ECTS)
Ob2: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis
(5 ECTS)
3-6 valgfrie moduler (i alt 30 ECTS). Mindst 15 ECTS inden for det sundhedsfaglige område. Afgangsprojektet
(15 ECTS)

 

Ansøgningsfrist SD