Borgernær sundhed

Borgernær sundhed er en ny uddannelsesretning på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Uddannelsen består af fem moduler.

Modulerne sigter mod at give det sundhedsfaglige personale i det nære sundhedsvæsen yderligere kompetencer til at sikre høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive. 

De studerende får kompetencer til at begrunde, træffe beslutninger om og yde borgernære sundhedsindsatser, som inddrager borgeren som samarbejdspartner – på grundlag af gældende sundhedslovgivning og udviklings- og forskningsbaseret viden. Der er desuden fokus på at kunne udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsnet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Moduler

Efterår 2020

 • Akut Sygepleje

  Mandag d. 31. august 2020 til Fredag d. 9. oktober 2020
  TitalAkut sygeplejeBeskrivelse

  Modul Rs61: Akut sygepleje Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er at forebygge forværring af

  Nummer:
  203231341
 • Svækkede ældre

  Tirsdag d. 1. september 2020 til Tirsdag d. 8. december 2020
  Beskrivelse

  Det danske sundhedsvæsen er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser og samtidig sikre et værdigt liv for ældre.

  Nummer:
  203228341

Ansøgningsfrist SD