Borgernær sundhed

Borgernær sundhed er en ny uddannelsesretning på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Uddannelsen består af fem moduler.

Modulerne sigter mod at give det sundhedsfaglige personale i det nære sundhedsvæsen yderligere kompetencer til at sikre høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive. 

De studerende får kompetencer til at begrunde, træffe beslutninger om og yde borgernære sundhedsindsatser, som inddrager borgeren som samarbejdspartner – på grundlag af gældende sundhedslovgivning og udviklings- og forskningsbaseret viden. Der er desuden fokus på at kunne udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsnet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Ansøgningsfrist SD