Borgernær sundhed

Borgernær sundhed er en ny uddannelsesretning på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Uddannelsen består af fem moduler.

Modulerne sigter mod at give det sundhedsfaglige personale i det nære sundhedsvæsen yderligere kompetencer til at sikre høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive. 

De studerende får kompetencer til at begrunde, træffe beslutninger om og yde borgernære sundhedsindsatser, som inddrager borgeren som samarbejdspartner – på grundlag af gældende sundhedslovgivning og udviklings- og forskningsbaseret viden. Der er desuden fokus på at kunne udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsnet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Moduler

Efterår 2020

 • Akut Sygepleje

  Mandag d. 31. august 2020 til Fredag d. 9. oktober 2020
  TitalAkut sygeplejeBeskrivelse

  Modul Rs61: Akut sygepleje Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er at forebygge forværring af

  Nummer:
  203231341

Ansøgningsfrist SD