Akutsygepleje

Modulerne i akutsygepleje ruster den studerende til at varetage observation, analyse og refleksion over akutte patientforløb. Desuden trænes konkrete kompetencer til adækvat handling selvstændigt og i teams. Vores sundhedsfaglige videreuddannelser udbyder moduler i akutsygepleje målrettet tre forskellige områder:

 • Akutsygepleje ved akut modtagelse, klinik, skadestue eller tilsvarende i overensstemmelse med den nationale ramme for akutsygeplejerskeuddannelse og Region Hovedstadens udmøntning.
 • Akutsygepleje i psykiatrien i overensstemmelse med Region Hovedstadens Psykiatris funktionsbeskrivelse for behandlersygeplejersker.
 • Kommunal akutsygepleje skræddersyet til den enkelte kommunes behov for varetagelse af sygepleje ved eksempelvis akut- og/eller observationspladser.

Modulerne kombinerer undervisning og konkret træning ved kliniske eksperter med både teoretisk og evidensbaseret viden og refleksion.

Moduler

Efterår 2020

 • Behandlersygepleje Somatik

  Mandag d. 31. august 2020 til Tirsdag d. 2. februar 2021
  Beskrivelse

  Baseret på Modul Rs23:Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering

  Nummer:
  203839341
 • Afsluttende modul i akutsygepleje

  Mandag d. 7. september 2020 til Onsdag d. 10. februar 2021
  Beskrivelse

  Modul Rs1: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Professionspraksis

  Nummer:
  203802341
 • Triage- & Teammodul

  Mandag d. 5. oktober 2020 til Torsdag d. 3. december 2020
  Beskrivelse

  Modul er baseret på Modul Vf82: Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren. Fokus i modulet er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med henblik på at videreudvikle den sundhedsfaglige praksis.

  Nummer:
  204829341
 • Basismodul i akutsygepleje

  Tirsdag d. 27. oktober 2020 til Torsdag d. 10. december 2020
  Beskrivelse

  Modulet er baseret på Modul Rs24: Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov.

  Nummer:
  204814341

Ansøgningsfrist SD