Studiestøttende aktiviteter

Studerende på Københavns Professionshøjskoles diplomuddannelser på Campus Carlsberg har mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med deres diplomstudie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov, på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Bemærk at kurserne udbydes på forskellige tidspunkter, men med samme indhold, så du skal kun tilmelde dig ét kursus med samme titel.

Du tilmelder dig kurserne ved at klikke dig ind på kurset neden for, trykke "ansøg" og udfylde den elektroniske tilmeldingsformular.

Under betaler skal du markere i "Jeg betaler selv". Kurserne er gratis, men tilmeldingssystemet kræver, at der er en "betaler" registreret.

Tilmelding sker efter "først-til-mølle"-princippet.