Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

1. februar 2014 bortfaldt muligheden for, at personer med en mellemlang eller en lang videregående uddannelse kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Personer med maksimalt en kort videregående uddannelse har mulighed for at søge SVU, hvis de skal deltage i diplomuddannelse, som er tilrettelagt på heltid og dermed berettiger til SVU.

Du kan søge SVU til:

  • enkeltmoduler tilrettelagt på max 8,6 uger (10 ECTS-point)
  • enkeltmoduler tilrettelagt på 4,2 uger (5 ECTS-point)
  • Afgangsprojektet tilrettelagt på max 13 uger
  • tre moduler (25-35 ECTS-point) gennemført sideløbende i ét semester
  • en hel diplomuddannelse (60 ECTS-point) gennemført i løbet af to sammenhængende semestre

Såfremt du kan opnå SVU, kan du bruge den på to måder:

  • Du har orlov fra dit arbejde og lever af SVU, der svarer til dagpengesatsen.
  • Du har orlov fra dit arbejde og aftaler med din arbejdsgiver, at du får fuld løn under studiet, og at din arbejdsgiver til gengæld modtager din SVU til at dække udgifter til uddannelsen.

Du finder SVU-ansøgningsskemaet på www.svu.dk.

På www.svu.dk finder du desuden kontaktoplysninger på SVU-administratorer, som kan vejlede dig om SVU.

Specialpædagogisk støtte (SPS) på Åben uddannelse

SPS-ordningen er desværre kun gældende for SU-berettigede uddannelser. 

Man kan derfor ikke opnå SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel akademiuddannelser, diplomuddannelser, meritlærer- og meritpædagoguddannelsen.

Ordblinde studerende på åben uddannelse bedes kontakte Hovedstadens Ordblindeskole. Her kan de opnå forskellige støtteformer, ligesom deres sagsbehandler i kommunen også kan hjælpe dem med hjælpemidler for både ordblindhed, samt fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.