Realkompetencevurdering (RKV)

Adgangsbevis

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til diplomuddannelserne? Men har du realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på? Så kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis og derved få adgang til uddannelsen.

Du kan søge om et adgangsbevis ved realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis, og kan optages på uddannelsen.

Du skal sammen med din ansøgning sende os et udvidet CV, som indeholder en kort beskrivelse af dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og dine øvrige erfaringer. Du skal dokumentere dine uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant). Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail. Sammen med dette skal du sende et udfyldt ansøgningsskema, så vi kan se præcist hvad du søger RKV til:

Realkompetencevurdering til et adgangsbevis er gratis. 

Kompetencebevis

Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en diplomuddannelse? Du kan søge om at få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet – i forhold til KP's diplomuddannelser.

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis.

Du finder vejledning og ansøgningsblanket i den blå boks til højre.

Det koster 2.500 kr. at blive realkompetencevurderet til et kompetencebevis. 
Dog er det gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at blive realkompetencevurderet.

Uddannelsesbevis

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til indhold og mål i en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Dette vil kun finde sted i sjældne tilfælde og forudsætter, at du forud kan dokumentere målopfyldelse i uddannelsens samlede moduler.

Du finder vejledning og ansøgningsblanket i den blå boks til højre.

Omstillingsfonden