Optagelse på diplomuddannelse

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse, pædagoguddannelse, læreruddannelse eller en anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.

Der kræves to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Københavns Professionshøjskole kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som vurderes at have tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger. Vi kan ikke dispensere for kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte studievejledningen for diplomuddannelser.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis. Du kan søge om et adgangsbevis ved realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Ansøgning om optagelse

Du søger online ved at klikke på "Ansøg" på det modul, du ønsker at søge optagelse på.
Her vedhæfter du også dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring i form af relevante eksamensbeviser og dokumentation for to års praksis efter afsluttet adgangsgivende uddannelse.

Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.

Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

DU SKAL MEDSENDE DOKUMENTATION FOR BÅDE UDDANNELSE OG ERHVERVSERFARING!

Ansøgningsfrister

Pædagogiske diplomuddannelser:

  • 9. juni og 15. november

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning:

  • 9. juni og 1. december

Sundhedsfaglige diplomuddannelser:

  • 1. juni og 15. december

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser. Se telefonnumre og mailadresser under den enkelte uddannelse.

Bekræftelse på optagelse

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle i den periode, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os.

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, udsender vi en faktura, som skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Studiestart

Efterårssemestret begynder primo september.
Forårssemestret begynder primo februar.

Tilmelding til moduler

Når du er optaget på en diplomuddannelse, og du efterfølgende ønsker at tilmelde dig nye moduler, skal du ikke medsende dokumentation.

Du søger online ved at klikke på "Ansøg" på det modul, du ønsker at tilmelde dig. Du skal krydse af i feltet "Jeg er allerede optaget på diplomuddannelsen".

Framelding til modul

Framelding til modul skal ske skriftligt til studiesekretæren for modulet i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulernes start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende semester.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulernes start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende semester.

Er jeg optaget?

Realkompetencevurdering