Eksamen

Alle moduler afsluttes med en prøve. Når du har betalt for et modul, er du automatisk tilmeldt prøven i det semester, hvor du er tilmeldt modulet. Prøveformen fremgår af studievejledningen for modulet, som du får ved modulets start.

WISEflow

Alle skriftlige eksamensopgaver afleveres og bedømmes i det elektroniske eksamenshåndteringssystem WISEflow. Som studerende skal du lave din opgave, som du plejer, men i stedet for at printe den ud og aflevere den fysisk, skal du konvertere den til én samlet PDF-fil (bestående af indholdsfortegnelse, selve opgaven, litteraturliste og bilag), som du uploader og afleverer i WISEflow. Der er også mulighed for at aflevere ekstramateriale som fx lydfiler, videooptagelser osv. i systemet. Opgavens forside (omslag) udfyldes elektronisk i WISEflow.

Når du er tilmeldt et flow i WISEflow, kan du enten logge på via det link, du modtager pr. mail, eller på wiseflow.dk. Du kan logge på via WAYF med dit KP-brugernavn og adgangskode, eller med NemID.

Tilmelding til prøve

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det skriftligt på denne blanket:

Bemærk at der er tilmeldingsfrist

  • 1. marts for sommereksamen
  • 1. oktober for vintereksamen

Omprøve og sygeprøve 

Du er ved din tilmelding til modulet samtidigt tilmeldt prøven, som du ikke kan framelde dig.

Ved omprøve og sygeprøve gælder nedenstående regler.

Vi opkræver nyt deltagergebyr, efter at du har brugt to prøveforsøg, jf. LBK nr. 315 af 05/04/2017  § 8 (Lov om åben uddannelse).

Det betyder at:

  • Såfremt du bliver syg eller går på barsel (skal dokumenteres ved lægeerklæring eller barselspapirer), har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en sygeprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.
  • Såfremt du ikke består prøven, har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en omprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Du skal også til omprøve hvis du undlader at aflevere din opgave, afleverer blankt eller undlader at møde op til den mundtlige eksamination. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.
  • Når du har brugt to prøveforsøg, skal du betale for at komme til en ny prøve (3. prøveforsøg). Betalingen dækker kun deltagelse i prøven, og ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.

Prisen for en ny prøve (3. prøveforsøg) jf. ovenstående er 2.000 kr. pr. modul (gælder alle moduler undtagen Afgangsprojektet).
Prisen for en ny prøve i Afgangsprojektet er 2.500 kr.

Klager over prøver

Såfremt du ønsker at klage over en prøve, skal du inden en frist på to uger fra du har modtaget din bedømmelse, indgive en individuel, skriftlig og begrundet klage.

Din klage kan vedrøre:
1. Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
2. Prøveforløbet
3. Bedømmelsen

Klager over prøver behandles efter kapitel 10 i prøvebekendtgørelsen.

Klager vedrørende prøver på diplomuddannelser skal sendes via Basen (kræver KP-login): https://kpbasen.topdesk.net/

Vælg:

  • Ny henvendelse
  • Øvrige henvendelser
  • Eksamensklage 

 

Eksamensreglement