Diplomuddannelsens opbygning og struktur

Hvilke krav er der til sammensætningen af en diplomuddannelse? Hvor lang tid tager den? Afsluttes alle moduler med en prøve?

Omfang

Diplommodulerne kan tages enkeltvis eller de kan kombineres til en hel diplomuddannelse. Alle moduler afsluttes med en prøve.

Modulerne er på henholdsvis 5, 10 eller 15 ECTS-point (det fremgår af hver enkelt modulbeskrivelse).

En hel diplomuddannelse er normeret til 60 ECTS-point (European Credit Transfer and Accumulation System), der svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i et år.

Uddannelserne er på professionsbachelorniveau og kan gennemføres på deltid over to eller tre år og er forenelige med et erhvervsarbejde. Uddannelserne kan også gennemføres på heltid i løbet af et år. En diplomuddannelse skal være afsluttet senest seks år efter optagelsen på studiet.

ECTS-point

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.
ECTS -point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

Alle moduler på vores uddannelser er normeret til et antal ECTS-point, som fremgår af uddannelsens studieordning.

5 ECTS-point svarer cirka til 140 timers arbejde, 10 ECTS-point svarer cirka til 280 timers arbejde og 15 ECTS-point svarer cirka til 400 timers arbejde.

Opbygning og struktur

Vi udbyder fire forskellige diplomuddannelser, som alle indeholder en række obligatoriske moduler og valgfrie moduler.

Se kravene til opbygningen af hver enkelt uddannelse her:

Hvis du ønsker at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse, der fx består af moduler fra to af vores uddannelser, og dermed ikke opfylder kravene til den enkelte uddannelse, skal du kontakte studievejledningen for diplomuddannelserne for at lave en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.