Censor på diplomuddannelser

Oplysninger til beskikkede censorer på prøver på KP's diplomuddannelser på Campus Carlsberg.

Når du er blevet beskikket til en prøve hos KP modtager du en bekræftelse fra Censorformandskabets sekretariat.

Inden fristen for aflevering af det skriftlige produkt modtager du en mail fra den studieadministrative koordinator hos KP med praktiske oplysninger om prøvens afholdelse.
Alle skriftlige afleveringer foregår i det elektroniske eksamenshåndteringssystem WISEflow, og du modtager naturligvis også oplysninger om, hvordan du får adgang til opgaverne i WISEflow. Karakterer skal efter endt votering tastes i WISEflow.