Censor på diplomuddannelser

Oplysninger til beskikkede censorer på prøver på KP's diplomuddannelser på Campus Carlsberg.

Når du er blevet beskikket til en prøve hos KP modtager du en bekræftelse fra Censorformandskabets sekretariat.

Inden fristen for aflevering af det skriftlige produkt modtager du en mail fra den studieadministrative sagsbehandler hos KP med praktiske oplysninger om prøvens afholdelse.
Alle skriftlige afleveringer foregår i det elektroniske eksamenshåndteringssystem WISEflow, og du modtager naturligvis også oplysninger om, hvordan du får adgang til opgaverne i WISEflow. Karakterer skal efter endt votering tastes i WISEflow.

Rejseafregning

Der ydes befordringsgodtgørelse, time/dagpenge m.v. i henhold til Statens gældende regler.

På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, standard. KP kan dog tillade, at du benytter privat bil. Der skal vælges det mest hensigtsmæssige transportmiddel.

Honorering af rejsetid kan kun ske, såfremt det aftales, at timerne indregnes i arbejdstiden på det faste ansættelsessted. Første rejsetime sker uden betaling. For rejsetid herudover betales timeløn som afregnes efter www.krak.dk's rejsetidsudmåling.

Trådløst netværk

Hvis du skal have adgang til vores trådløse netværk, skal du vælge det netværk, der hedder UCC-Open. Det kræver ikke adgangskode.